Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.

Az Általános Szerződési Feltételek szerint a Csendes Dűlő Szőlőbirtok Vendégház (8257 Badacsonyörs, Hegyalja út 51., Hrsz: Badacsonytomaj 0237/39, NTAK reg. szám: MA23059252) szálláshely, továbbiakban: Szálláshely üzemeltetője, szolgáltatója: Molnárné Tóth Beáta Valéria (székhely: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 11., adószám: 40930080-2-41), továbbiakban: Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt a magánszálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.


 1. A Szerződő felek:

Vásárló/Vendég: A magánszálláshely szolgáltatást igénybe vevő, a Szolgáltatónál a vendeghaz@csendes-dulo.hu e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban: Vendég,

Szolgáltató:

Molnárné Tóth Beáta Valéria

Székhely: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 11.

Adószám: 40930080-2-41

E-mail cím: vendeghaz@csendes-dulo.hu

Telefon: +36 30 746 0744


 1. Az Általános Szerződési Feltételek célja:

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.


 1. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása:

Az Általános Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vendég a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást a vendeghaz@csendes-dulo.hu e-mail címen keresztül írásban megrendeli, majd a foglalását annak biztosítása érdekében a biztonsági előleg, azaz a teljes szállásköltség 30%-ának megfizetésével véglegesíti.


 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A jelen Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást biztosítja. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. április 19-étől határozatlan ideig hatályos.


 1. A Szolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltató által üzemeltetett magánszálláshely szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.


 1. Egyéb szerződéses fogalmak:

Szolgáltatás: A Szolgáltató által üzemeltetett magánszálláshely szolgáltatás (NTAK reg. szám: MA23059252),

Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban leadott ajánlatkérésére a Szolgáltató írásban megküldött árajánlata,

Foglalás: A Vendég foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a Szolgáltatás tárgyát, helyszínét, árát, a tartózkodás időtartamát, valamint a Foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 30%-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.

A Foglalás véglegesítése, érvényesítése a biztonsági előleg, azaz a teljes szállásköltség 30%-ának a Vendég általi megfizetését jelenti a Foglalás biztosítása érdekében.

A Foglalás a biztonsági előleg megfizetését követően válik véglegessé. A Foglalás véglegesítésével, azaz a biztonsági előleg megfizetésével egyidejűleg a Szolgáltató és a Vendég között írásban megkötött Szerződés jön létre, ami az Általános Szerződési Feltételek és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.


 1. A Szálláshely igénybevételének feltételei:

7.1. A Szálláshely kizárólag egyben kiadó, összetartozó családok, baráti, üzleti társaságok részére. Maximális létszám: 10 fő. Előzetes megbeszélés esetén lehetőség van kisebb létszámú csoportok fogadására is, kevesebb hálószoba, illetve kizárólag a földszint igénybevételével, megállapodás szerint. A ház és annak udvara ilyen esetekben is egyben kerül kiadásra, csakis a Vendég által lakott és teljesen privát.

7.2. A Szolgáltató nem tartózkodik a Szálláshelyen. A Vendég és kísérői a 8257 Badacsonyörs, Hegyalja út 51. alatti három hálószobás, tíz férőhelyes, három fürdőszobás, teljesen felszerelt konyhával, nappali-étkező helyiséggel, udvarral és kerttel, magánparkolóval rendelkező ingatlant, magánszálláshelyet szállásként, üdülési, pihenési célból saját felelősségre vehetik igénybe.

7.3. A Vendég a Szálláshelyet a Foglaláskor egyeztetett tartózkodás kezdőnapján (érkezési nap) 15:00 órától történő bejelentkezéssel veheti igénybe. A utolsó tartózkodási napon (távozási nap) a Vendég a Szálláshelyet legkésőbb délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni, azaz kijelentkezni. Előzetes írásos megállapodás esetén a bejelentkezési és kijelentkezési időpontok módosíthatók.

7.4. A Vendég a Szálláshely elfoglalása előtt a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a saját és kísérői személyazonosságát igazolni, és a Szálláshely bejelentkezési ívét (Vendégkönyv) az érvényes személyes adataival kitölteni.

7.5. A házban illetve a kertben található berendezéseket, illetve felszereléseket, – ideértve az udvari tűzrakó, bográcsozó hely gondos használatát, – a Szolgáltató a tartózkodás időtartamára a Vendég rendelkezésére bocsátja, azzal a feltétellel, hogy azokat a Vendég és kísérői csakis rendeltetésszerűen és saját felelősségre használhatják, illetve vehetik igénybe.

7.6. A Szolgáltató kijelenti, hogy mindent elkövet a Vendég biztonságos tartózkodásának biztosítása érdekében, felhívja a figyelmet az esetlegesen előforduló veszélyforrásokra, azonban az ingatlanban, – ideértve a házat, az udvart, és a magánparkolót, –  felügyelet nélkül hagyott személyes vagyontárgyakért, valamint a Szálláshely, illetve annak felszerelése és berendezése nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

7.7. A Vendég és kísérői által az ingatlan teljes területén, – ideértve a házat, az udvart, a magánparkolót, illetve azok berendezési tárgyait és felszereléseit – okozott károkért, rongálásért a Vendéget kártérítési felelősség terheli.

7.8. A Vendég köteles felnőtt felügyeletről gondoskodni a társaságában a Szálláshelyen tartózkodó 18 év alatti gyermekek számára.

7.9. A Szálláshelyre higiéniai okokból háziállatok nem hozhatók. Háziállatok által okozott személyi sérülésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a háziállatok által okozott károkért a Vendéget kártérítési kötelezettség terheli a Szolgáltató felé.

7.10. A Szálláshelyen tilos a dohányzás.


 1. Az ajánlatkérés és foglalás menete, illetve a fizetési és lemondási feltételek:

A Szolgáltatás megrendelésére, illetve ellenértékének megfizetésére, a Foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a Foglalás lemondásának esetére és a lemondás esetén a vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.

8.1. A Vendég szóban, vagy írásban leadott ajánlatkérésére a Szolgáltató írásban Árajánlatot küld. Az Árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Válasz hiányában az Árajánlat 4 naptári napos türelmi idő után érvényét veszti.

8.2. A Foglalás a Szolgáltató írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és a biztonsági előleg, azaz a teljes szállásköltség 30%-ának a Vendég általi megfizetését követően válik véglegessé.

8.2.1. A Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolás tartalmazza a Szolgáltatás tárgyát, helyszínét, árát, a tartózkodás időtartamát, valamint a Foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 30%-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.

8.2.2. A teljes szállásköltség 30%-ának összege fizethető banki átutalással a Szolgáltató az OTP Banknál vezetett, 11748052-24860918 számú számlájára, személyesen készpénzben, illetve az interneten OTP-, MKB-, vagy K&H- SZÉP Kártyás fizetéssel. A Vendég az előzetesen egyeztetett fizetési módtól csak a Szolgáltató hozzájárulásával térhet el.

8.2.3. A Vendég köteles a teljes szállásköltség 30%-ának összegét a foglalás visszaigazolását követő 7 naptári napon belül megfizetni a Szolgáltató részére, ellenkező esetben, amennyiben az összeg a megjelölt határnapig nem kerül kifizetésre, a Foglalás törlésre kerül és a Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

8.2.4. A Foglalás véglegesítésével, azaz a biztonsági előleg megfizetésével egyidejűleg a Szolgáltató és a Vendég között írásban megkötött Szerződés jön létre, ami az Általános Szerződési Feltételek és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A felek között létrejövő Szerződés tartalma kiterjed a Szolgáltatás tárgyára, helyére, árára, a tartózkodás időtartamára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekre.

8.3. Lemondási szándék esetén a Vendég köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

8.3.1. A Foglalás lemondása esetén a Foglalás véglegesítésekor, érvényesítésekor előzetesen a Vendég által megfizetett biztonsági előleget a Szolgáltató a tartózkodás kezdőnapját megelőző 15. naptári napig teljes összegben visszatéríti a Vendég részére.

8.3.2. A Vendég elfogadja, hogy a Foglalás a tartózkodás kezdőnapja (érkezés napja) előtti 15. naptári napra eső határidőn túli lemondása esetén a Foglaláskor egyeztetett szállásköltség 30%-ának megfelelő összeget a Szolgáltató kártérítésként jogosult megtartani, és azt nem téríti vissza a Vendég részére.

8.4. A Vendég az igénybevett Szolgáltatás árát, azaz a Foglaláskor egyeztetésre került szállásköltség teljes összegét legkésőbb a tartózkodás utolsó napjáig, azaz a távozás napjáig köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

8.4.1. A szállásköltség összege fizethető banki átutalással a Szolgáltató az OTP Banknál vezetett, 11748052-24860918 számú számlájára, személyesen készpénzben, illetve az interneten OTP-, MKB-, vagy K&H- SZÉP Kártyás fizetéssel. A Vendég az előzetesen egyeztetett fizetési módtól csak a Szolgáltató hozzájárulásával térhet el.

8.5. A választott, bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos díj, abból adódóan felmerülő többletköltség a Vendéget terheli.

8.6. A Foglalás módosításához, kiegészítéséhez a Szerződő felek általi írásos megállapodás szükséges. A kizárólag szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

A már visszaigazolt és véglegesített Foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

8.7. A Szolgáltató a Szálláshely meghirdetett árait, előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a https://csendes-dulo.hu/vendeghaz, illetve https://facebook.com/csendes.dulo.vendeghaz internetes felületeken kerülnek meghirdetésre.

8.8. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

8.9. A helyi idegenforgalmi adót (IFA) a szállásköltség nem tartalmazza. Az IFA a tartózkodás időpontjának kezdőnapján érvényes, a vendégéj (fő/éj) mértékegységben kalkulált összegét a Vendég a helyszínen készpénzben vagy banki átutalással fizetheti meg. Az IFA fizetési kötelezettség a 18 feletti személyekre vonatkozik. A fizetendő IFA várható összegéről a Szolgáltató a Vendéget a Foglaláskor tájékoztatja, a Vendég azonban elfogadja, hogy az összeg a jogszabályok változása esetén a tartózkodás kezdőnapjáig módosulhat.

8.10. Az előzetesen megrendelt, lefoglalt, illetve megvásárolt, de a Vendég a Szálláshelyen való tartózkodás alatt igénybe nem vett, vagy módosított szolgáltatások (közvetített szolgáltatások) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.


 1. Szálláshely-használat visszautasítása, szerződés megszűnése:

9.1. A Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben a Vendég

– nem teljesíti fizetési kötelezettségét,

– nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet,

– fertőző betegségben szenved,

– kábítószer hatása alatt áll,

– elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a Szálláshelyen, vagy annak környezetében.

9.2. A Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani a rajta kívül álló okok, úgynevezett vis major (háború, tűz, árvíz, járvány, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk) esetén.


 1. A Vendég jogai:

10.1. A Vendég jogosult a Szálláshely rendeltetésszerű használatára.

10.2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek rendeltetésszerű használatára.

10.3. A Vendég, hozzáértés esetén, jogosult a Szálláshely udvarán található kerti tűzrakó hely rendeltetésszerű, gondos használatára.

10.4. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a Vendég a Szolgáltatót telefonon illetve írásban, a vendeghaz@csendes-dulo.hu címen elérheti, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.

10.5. A Vendég panasztételi joga a Szálláshely elhagyását követően megszűnik.


 1. A Vendég kötelezettségei:

11.1. A Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a Szolgáltatás ellenértékét.

11.2. A Vendég köteles az általa, vagy kísérője, illetve a felügyelete alá tartozó személyek által a Szálláshelyen okozott kárt a Szolgáltatónak megtéríteni.

11.3. A Vendég kifejezetten köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni a tartózkodás során a Szálláshelyen tapasztalt veszélyhelyzetekről, meghibásodásokról, káreseményekről (úgy mint tűz-, vagy vízkár) a kár mérséklése és minimalizálása érdekében.


 1. A Szolgáltató jogai:

12.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de a Vendég által igénybe nem vett magánszálláshely szolgáltatásra beérkezett, a teljes szállásköltség 30%-ának megfelelő összeget megtartani a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.

12.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 9.1-2. pontjai alatt foglaltak fennállása esetén a Szolgáltatást visszautasítani, megszüntetni.

12.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. A Szolgáltatás ára tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA)-t, a személyenként és éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó (IFA) kivételével.

12.4. A Szolgáltató a szerződő Vendég személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében jogosult megismerni, használni és a szükséges ideig tárolni. Ezen személyes adatokat harmadik félnek továbbadni reklámfelhasználás, vagy bármely egyéb célból – a Vendég kifejezett hozzájárulása nélkül – nem jogosult.


 1. A Szolgáltató kötelezettsége és felelőssége:

13.1. A Szolgálató köteles a Vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni, és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.

13.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodás alatt esetleg felmerülő problémák, kérdések rendezése érdekében.

13.3. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vendég részére a Vendég fizetési kötelezettségének teljesítése függvényében köteles biztosítani.

13.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vendég által hozott elektromos berendezésekért, eszközökért. Az azok által okozott károk megtérítéséért a Vendég felelőséggel tartozik.

13.5. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a Vendég által a berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, személyi sérülésekért.

13.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szálláshely területén hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.

13.7. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.


Adatvédelem:

A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Vendég és kísérői személyes adatait csak a kijeletkezés napjáig tárolja.

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére, a 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

Szolgáltató adatvédelmi irányelveit külön Adatkezelési Tájékoztatóban teszi közzé honlapján.

Várunk vissza később

Az oldalon alkoholtartalmú italok találhatóak, ezért csak 18 éven felüliek tekinthetik meg.

Elmúlt már 18 éves?
Are you over 18 years old?

A Csendes Dűlő Szőlőbirtok elkötelezett a kulturált italfogyasztás mellett. Az oldalon alkoholtartalmú italok találhatóak, ezért megtekintéséhez meg kell erősítenie, hogy elmúlt már 18 éves.